menu
Adaptacja
Plastuś
Aktualności Angielski Teatr Zapisy i opłaty Nasza kadra Co robimy
Program Angielski codziennie Wychowanie poprzez teatr Adaptacja Statut Plan dnia
Warunki lokalowe Kontakt Archiwum

Adaptacja

 

Efektem adaptacji małego dziecka do życia przedszkolnego jest jego gotowość do pozostania kilku godzin codziennie pod opieką personelu przedszkola i współuczestniczenie w zajęciach tam prowadzonych. W naszych przedszkolach zwracamy szczególną uwagę na okres adaptacji, tak aby przebiegała ona jak najłagodniej. Ma ona przecież pomóc zarówno dzieciom jak i ich rodzicom zniwelować stres związany z nową sytuacją. Akceptacja przez dziecka nowej rzeczywistości przedszkolnej zależy w dużej mierze od akceptacji i pozytywnego nastawienia rodziców. Zatem, jeśli rodzice akceptują wychowawców, ich metody pracy i samo przedszkole, to swoim nastawieniem pomagają dzieciom.

 

Dlatego już w lipcu prowadzimy tzw. dni adaptacyjne. W tym czasie maluchy przez godzinę – dwie, przez kilka dni stopniowo oswajają się z nowym miejscem i nowymi osobami, bawią się i uczestniczą w zajęciach razem z rodzicami lub opiekunami.

 

Zasadą uczestniczenia w dniach adaptacyjnych jest poznawanie nowego środowiska w towarzystwie osób do których dziecko ma zaufanie. Dzieci w obecności rodziców – opiekunów, czują się nawet w nowym miejscu bezpiecznie. Dlatego bez strachu i zahamowań poznają przedszkole, nauczycieli i nowych kolegów. Bez stresu uczą się także korzystać z łazienki, placu zabaw i chętnie biorą udział we wszystkich zajęciach proponowanych przez nauczycielkę. Nawet gdy dziecko jest nieśmiałe i nie chce uczestniczyć w zabawach, to z zaciekawieniem u boku mamy obserwuje, co robią inni i powoli się ośmiela.

 

Szczegółowy plan adaptacji wraz z terminarzem spotkań ustala dyrektor i podaje do wiadomości Rodziców przy podpisywaniu Umowy. Najpóźniej do 20 czerwca danego roku.