menu
Nasza kadra
Plastuś
Aktualności Angielski Teatr Zapisy i opłaty Nasza kadra Co robimy Warunki lokalowe Kontakt Archiwum

Monika Starosta

Dyrektor Przedszkola

tel. 698-662-370

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku "Edukacja początkowa", studia podyplomowe "Zarządzanie oświatą".
Od 2004 roku pracowała w przedszkolu "Plastuś" jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Od 2009 r. pracowała w "Małym Plastusiu" jako Dyrektor. Od 2015 Dyrektor obydwu przedszkoli. Od 1 września 2018 właściciel przedszkoli "Plastuś".
 

Beata Pietrusiewicz

Z-ca Dyrektora

tel. 606 391 079

Obecnie sprawuje funkcję z-cy Przedszkola, oraz prowadzi grupę przedszkolną.

Ukończyła jednolite studia magisterskie na Wydziale Nauczycielskim Politechniki Radomskiej na kierunku Wychowanie Techniczne specjalność informatyka. Również Podyplomowe Studia  na APS im. Marii Grzegorzewskiej  w Warszawie w zakresie Klasycznych i Alternatywnych Form Wychowania Przedszkolnego.

Autorka scenariuszy dla nauczycieli i konsultantka merytoryczna materiałów do wychowania przedszkolnego w wydawnictwie Nowa Era. Brała udział w szkoleniach: "Kurs udzielania pierwszej pomocy dorosłym i dzieciom" "Skuteczne nauczanie w edukacji elementarnej" "Jak pomóc dziecku w nabywaniu sprawności matematycznych w klasach I-III" "Sztuka opowiadania w przedszkolu" "Dobór gier i zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym pod kątem zachowań nadpobudliwych"

W przedszkolu Plastuś pracuje od 2006r.

 

Marlena Kopa - grupa MYSZKI

Nauczycielka wychowania przedszkolnego

Zdobyła wykształcenie wyższe licencjackie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalność pedagogika rewalidacyjna i edukacja przedszkolna, oraz tytuł magistra na Akademii Pedagogika Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność pedagogika przedszkolna. Była wolontariuszką w Fundacji Rozwoju Wolontariatu w Lewkowie Starym. Brała udział w szkoleniach dla studentów pedagogiki i psychologii pt." Oswoić autyzm" - w Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka "Asysta"
W "Plastusiu" pracuje od 2015 roku.
 

Karolina Modrak - grupa MYSZKI

Nauczycielka wychowania przedszkolnego

Jestem absolwentką Wyższej  Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie na której uzyskałam  tytuł magistra pedagogiki przedszkolnej z logopedią. Ukończyłam również kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z plastyką na PWSZ w Plocku. Posiadam certyfikaty ukończenia: kursu praktycznego z Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, szkolenia -Odimienna metoda nauki czytania autorstwa dr Ireny Majchrzak, szkolenia „Terapia ręki” – wspomaganie pisania i umiejętności grafomotorycznych” oraz kursu Dziecięca Matematyka prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej. W grudniu 2016 roku zdobyłam licencję z glottodydaktyki ojczystojęzycznej.
 

Milena Duda

Pedagog Specjalny

Zdobyła wykształcenie wyższe magisterskie na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Psychologia specjalność Stosowana psychologia społeczna. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie „Wczesnej Interwencji- Pomoc Dziecku i Rodzinie- w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i opieki nad małym dzieckiem” oraz „Studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego” (również na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej). Brała udział w kursach i szkoleniach: „Ergoterapia w pediatrii, terapia ręki i ich wpływ na rozwój psychomotoryczny dziecka z zaburzeniami rozwoju”, „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, „Program Rozwoju Poznawczego „Klucz do uczenia się””, „Makaton- I Poziom Podstawowy”, „Makaton- II Poziom Rozszerzony”.
 

Grażyna Mitura - grupa JEŻYKI

Nauczycielka wychowania przedszkolnego

Ukończyła Wyższą Szkołę Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach na kierunku: pedagogika pracy socjalnej. Następnie ukończyła studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej, kierunek: klasyczne i alternatywne formy wychowania przedszkolnego. Jako nauczyciel pracowała w Plastusiu od 2002 roku, a w Małym Plastusiu pracuje od 2013 roku.
 

Milena Pistor - grupa ZAJACZKI

Nauczycielka wychowania przedszkolnego

Ukończyłą Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek: pedagogika ogólna, specjalizacja: pedagogika przedszkolna oraz Wyższa Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie specjalizacja: wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i psychologią szkolną. Ukończyła kurs glottodydaktyki ojczystojęzycznej i glottoterapii prowadzony przez prof. B.Rocławskiego.
 

Krystyna Paczek grupa ZAJĄCZKI

Nauczycielka wychowania przedszkolnego

Ukończyłą Pedagogikę Przedszkolną i Wczesnoszkolną w Szkole Wyższej Wszechnica Polska w Warszawie. Absolwentka szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Warszawie, klasa fortepianu.  Chętnie prowadzi zabawy muzyczno -taneczne z przedszkolakami. Posiada doświadczenie w pracy z małymi dziećmi.

 W Przedszkolu Plastuś pracuje od 2013r .

 

Agnieszka Majewska - grupa SOWY

Nauczycielka wychowania przedszkolnego

Ukończyła Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku pedagogika w zakresie ogólnopedagogicznym z tytułem magistra, oraz podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku nauczanie początkowe z reedukacją. Posiada również dyplom licencjata z zakresu pedagogiki z turystyką uzyskany w Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.
Uczestniczyła m.in. w kursie doskonalącym "Dziecięca matematyka wg koncepcji Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej" oraz w kursie udzielania pierwszej pomocy dorosłym i dzieciom, "Plastyka dla dzieci""Mam niejadków w grupie - jak wspierać dziecko przeżywające stres związany z jedzeniem"..
 W przedszkolu Plastuś pracuje od 2004 r.
 

Agnieszka Sidoruk - grupa SOWY

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego, pedagogika, kierunek animator i menadżer kultury, oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej, pedagogika kierunek:  wczesnoszkolna edukacja zintegrowana.
Ukończyła kursy: Metoda dobrego startu - sesje praktyczne, Teatr dla małych i dużych, Słyszę, widzę, rozumiem - wspieranie aktywności poznawczej dziecka. Dziecko w grupie rówieśniczej - kompetencje społeczno - emocjonalne, Terapia ręki - usprawnienie umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych.

Od 2012 r  pracuje w Plastusiu .


 

 

Ewelina Gajewska - grupa JEŻYKI

Nauczycielka wychowania przedszkolnego

Absolwentka Wyższej Szkoły Związku Nauczycielstwa Polskiego z uzyskanym tytułem magistra na kierunku Pedagogika w zakresie "Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną". W przedszkolu "Plastuś" pracuje od 2006r.

Uczestniczyła w kursach, warsztatch i szkoleniach:

"Jak mądrze wspierać dzieci w okresach kryzysów rozwojowych"

" Kurs udzielania pierwszej pomocy  dorosłym i dzieciom."

"Współpraca nauczyciela przedszkola z rodzicami"

"Metoda projektów badawczych"

 

 

Beata Pietrusiewicz - ZERÓWKA

Nauczycielka wychowania przedszkolnego

Obecnie sprawuje funkcję z-cy Przedszkola, oraz prowadzi grupę przedszkolną.

Ukończyła jednolite studia magisterskie na Wydziale Nauczycielskim Politechniki Radomskiej na kierunku Wychowanie Techniczne specjalność informatyka. Również Podyplomowe Studia  na APS im. Marii Grzegorzewskiej  w Warszawie w zakresie Klasycznych i Alternatywnych Form Wychowania Przedszkolnego.

Autorka scenariuszy dla nauczycieli i konsultantka merytoryczna materiałów do wychowania przedszkolnego w wydawnictwie Nowa Era. Brała udział w szkoleniach: "Kurs udzielania pierwszej pomocy dorosłym i dzieciom" "Skuteczne nauczanie w edukacji elementarnej" "Jak pomóc dziecku w nabywaniu sprawności matematycznych w klasach I-III" "Sztuka opowiadania w przedszkolu" "Dobór gier i zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym pod kątem zachowań nadpobudliwych"

W przedszkolu Plastuś pracuje od 2006r.

 

Katarzyna Jasińska - ZERÓWKA

Nauczycielka wychowania przedszkolnego

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku "Pedagogika rewalidacyjna i edukacja przedszkolna" z tytułem magistra.  Uczestniczyła w warsztatach: "Stymulowanie rozwoju myślenia dziecka", "Jak rozpoznawać i rozwijać uzdolnienia dziecka w wieku przedszkolnym", "Rola adaptacji a ułatwienie startu rodzicom i dzieciom", "Baśnie, bajki, bajeczki - terapia baśnią", "Konstruowanie indywidualnych programów wspomagania rozwoju dziecka","Figle, skoki, śmieszne kroki z wykorzystaniem ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne ruchu kreatywnego" , "Origami na Wielkanoc". W 2017 r. uzyskała tytuł nauczyciela mianowanego.

W Plastusiu pracuje od 2009 r.

 

Ewa Peślak

Nauczyciel ZAJĘĆ LOGOPECZNYCH

Ukończyła jednolite studia magisterskie na WSP TWP w Warszawie Wydziału Nauk Społecznych na kierunku: Pedagogika o specjalności: "Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i logopedią". Absolwentka  Podyplomowych Studiów w WSP im J. Korczaka w Warszawie w zakresie Logopedii.

Ponadto ukończyła kursy i warsztaty:Metodyka projektów badawczych’Gry edukacyjne stymulujące umiejętności komunikacyjne dzieci w wieku przedszkolnym”Mam niejadków w grupie…, jak wspierać dziecko przeżywające stres związany z jedzeniem?”Zabawy z elementami muzykoterapii do wykorzystania na zajęciach relaksacyjnych w pracy z małym dzieckiem” "Terapia ręki - usprawnienie umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych".„Udzielanie pierwszej pomocy"
W placówce pracuje od 2009 roku.

 

Natalia Wall

Nauczyciel JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Z wykształcenia psycholog kliniczny i wychowawczy dziecka (magisterium Uniwersytet Warszawski), w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Pracuje z dziećmi jako lektor języka angielskiego (certyfikat umożliwiający naukę języka na wczesnym etapie).
Zajęcia językowe dla Przedszkolaków wprowadzają maluchy w świat sytuacji i gier, początkowo intrygujących i nie do końca zrozumiałych, z czasem ciekawych, zabawnych i wciągających. Dzieci nabierają kompetencji językowej, rozumiejąc zasadność występowania języka innego niż rodzimy; przyswajają podstawowe zwroty dzięki łączeniu mowy z gestami w czasie zabaw ruchowych (Total Physical Response Method) oraz wykorzystaniu elementów dramy. Zajęcia wzbogacone są o rekwizyty oraz pomoce edukacyjne przez co każde spotkanie staje się ciekawą, kolorową wycieczką w świat języka angielskiego.
 

Sylwester Jagliński

Kucharz dyplomowany

Kucharz dyplomowany z ponad 30-letnim doświadczeniem. To co wyczarowuje w swojej kuchni jest zawsze świeże i urozmaicone a jego naleśniki o niepowtarzalnym smaku stały się już hitem w naszym przedszkolu - dzieci je uwielbiają. W naszym przedszkolu od początku jego istnienia.
 

Stanisława Kieliszczyk

Pomoc kucharza

 

Pomaga  w przygotowaniu posiłków. Dba, aby w kuchni było czyściutko i estetycznie.