menu
Wychowanie poprzez teatr
Plastuś
Aktualności Angielski Teatr Zapisy i opłaty Nasza kadra Co robimy
Program Angielski codziennie Wychowanie poprzez teatr Adaptacja Statut Plan dnia
Warunki lokalowe Kontakt Archiwum

Wychowanie poprzez teatrTeatr to nasza pasja.

Poprzez kontakt z teatrem dzieci rozwijają swoją wyobraźnię, stają się wrażliwsze na otaczający świat, bardziej kreatywne i kształtują swój zmysł artystyczny.

W naszym przedszkolu dzieci biorą udział w cyklu edukacyjnym Teatru Guliwer „Teatr okiem Guliwera”, który obejmuje 7 wizyt w Teatrze Guliwer w ciągu roku szkolnego na różnych przedstawieniach. Każdy spektakl poprzedzony jest lekcją o tematyce teatralnej.

teatr guliwer

 
Każdego miesiąca wystawiane są na terenie przedszkola  przedstawienia profesjonalnych grup teatralnych, które angażują małego widza i są interakcyjne.

Wybieramy tylko najlepsze, sprawdzone zespoły teatralne z całej Polski.

Od września 2016 powstała własna grupa teatralna w grupie najstarszych przedszkolaków. Zajęcia odbywają się  raz w tygodniu i prowadzą je:

 
Karolina Modrak
Nauczyciel ZAJĘĆ TEATRALNYCH


Uczestniczyła w warsztatach teatralno-muzycznych pt. „Teatr, teatr, teatr". Brała udział w warsztatach metodycznych pt. „Zabawy muzyczno-taneczne w wychowaniu przedszkolnym i kształceniu zintegrowanym”. Ukończyła kursy w zakresie technik darmowych, które wspomagają proces dydaktyczny i rozwojowe dzieci. Jej zdaniem edukacja teatralna rozbudza w dzieciach ciekawość poznawczą i twórcze działanie w życiu codziennym a w przyszłości pozytywnie przekłada się na proces edukacji szkolnej.  W swojej pracy wykorzystuje twórcze obcowanie ze sztuką, które stymuluje ekspresję twórczą dziecka. 
 Katarzyna Jasińska
Nauczyciel ZAJĘĆ TEATRALNYCH
Pedagog, który uważa, że teatr to miejsce magiczne, gdzie nie ma rzeczy niemożliwych, a jedyne co nas ogranicza to nasza wyobraźnia. Uczestniczyła w warsztatach teatralno - muzycznych pt. „Podróż dookoła świata” zorganizowanych przez „Zdobywców Sceny”. Brała udział w kursie z zakresu technik dramowych, które wspomagają proces dydaktyczny i rozwojowy dzieci w wieku 5-9 lat prowadzonym przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA w Warszawie, a także w warsztacie pt. „Wykorzystanie elementów choreoterapii i muzykoterapii w pracy z dziećmi”. Z wielką przyjemnością opracowuje proste układy taneczne zaczynając od muzyki klasycznej, ludowej przez dziecięce przeboje, aż do muzyki współczesnej. Stara się w dzieciach rozwijać koncentrację i wyobraźnię muzyczną posługując się metodą Batti Strauss i ideą Carla Orffa. Wspiera dzieci w ich teatralnej aktywności i motywuje do dalszej pracy.


Warsztaty prowadzone są pod patronatem Teatru Guliwer.

Grupę teatralną stale wspomaga logopeda, prowadząc zajęcia o charakterze logopedycznym. Ćwiczy z dziećmi prawidłową wymowę i emisję głosu.
 
 Ewa Peślak
Nauczyciel ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

Ukończyła jednolite studia magisterskie na WSP TWP w Warszawie Wydziału Nauk Społecznych na kierunku: Pedagogika o specjalności: "Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i logopedią". Absolwentka  Podyplomowych Studiów w WSP im J. Korczaka w Warszawie w zakresie Logopedii.

Ponadto ukończyła kursy i warsztaty:Metodyka projektów badawczych’Gry edukacyjne stymulujące umiejętności komunikacyjne dzieci w wieku przedszkolnym”Mam niejadków w grupie…, jak wspierać dziecko przeżywające stres związany z jedzeniem?”Zabawy z elementami muzykoterapii do wykorzystania na zajęciach relaksacyjnych w pracy z małym dzieckiem” "Terapia ręki - usprawnienie umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych".„Udzielanie pierwszej pomocy". W placówce pracuje od 2009 roku.